καθυπερέχω

καθυπερ-έχω,
A to be much superior, -έχων, opp. ἥττων, Aristeas 257: c. gen.,

ἀλόγων ζῴων κ. τῷ ἀρετᾶς ἐπίμοιρος ἦμεν Euryph.

ap.Stob.4.39.27; τινι in or by a thing, Plb.2.25.9;

γένει Callicrat.

ap.Stob.4.28.18: rarely c. acc., ἐξουσίαν κ. Theano Ep.5.4: c. acc. pers. etdat. rei,

τὼς ἄλλως ἀρετᾷ Diotog.

ap. Stob.4.7.62:—[voice] Pass., Ps.Philol. ap.Stob.1.20.2.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.